Koordinátor vzdělávání cizinců

Koordinátor vzdělávání cizinců

Mgr. Lucie Sichingerová tel. 726 848 699

sichingerovalu@mzs.plzen-edu.cz

konzultace kdykoliv po telefonické domluvě

◦ Účast na jednání rodičů s vedením školy, pedagogy apod.; zajišťování tlumočníka
◦ Adaptace nově příchozího žáka cizince na školní prostředí a jeho podpora v průběhu vzdělávání
◦ Metodika výuky žáků cizinců – podpora vyučujících i rodičů
◦ Komunikace s rodiči žáků cizinců (ve spolupráci s třídními)
◦ Zajišťování dalšího mimoškolního vzdělávání žáků
◦ Výuka českého jazyka jako jazyka cizího
◦ Tvorba plánů pedagogické podpory pro žáky cizince (ve spolupráci s třídními)