Třeťáci cvičili společně

V pondělí se děti ze třetích tříd sešly v tělocvičně na společné předvánoční cvičení zakončené vybíjenou.