Turistický kroužek poznává Plzeň

Také v letošním školním roce zahájil svoji činnost školní turistický kroužek. První výlet jeho členové podnikli 25. září do krásného Lobezského parku. Počasí jim přálo, mohli vyzkoušet různé prolézačky, skluzavky a trampolíny. Stihli si také popovídat, vyprávět vtipy a hrát si s pejskem, kterého si vzal jeden žák s sebou.