Pedagogové se pod vedením expertů učili zvládat krizové situace

Jak prakticky zvládat mimořádné a krizové situace na školách se v úterý 31. 10. učili pedagogové a další zaměstnanci Masarykovy základní školy v Plzni. Experti je vyškolili v tom, co je potřeba znát a jaké dovednosti je nutné si osvojit při záchraně života a zdraví osob v situacích, kdy je například někdo ohrožuje zbraní, při požáru, výbuchu i jiné krizové události. Projekt zorganizovaly Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. „Projekt zajistí preventivní přípravu pedagogů na mimořádné události ve školách s ohledem na složitou mezinárodní bezpečnostní situaci a zároveň komplexní řešení problematiky bezpečnosti ve školách,” řekla náměstkyně plzeňského primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková. „Jde především o praktický nácvik modelových situací. Účastníky školily jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje v hodinových blocích,“ uvedla vedoucí magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Škubalová.