Informace a distanční rozvrh

Distanční rozvrh II. stupeň 2021

 

Aktuální opatření v provozu školy od 4.1.2021

Od pondělí 4.1.2021 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol, ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce. Připomínáme, že nepřítomnost žáka ve škole či neúčast na distanční výuce je nutné omlouvat dle školního řádu!

 I. Organizace stravování od 4.1.2021

 • z důvodu přednostního zajištění organizace stravování žáků 1. a 2. ročníků mohou
 • žáci 3.-9. ročníku odebírat obědy pouze do jídlonosičů, a to v době od 12.00 do 13.30 hod.
 • žáci 1. a 2. ročníků mají oběd automaticky přihlášen, v případě nezájmu o stravování je rodič povinen obědy odhlásit!
 • žáci 3.-9. ročníku mají oběd automaticky odhlášen, v případě zájmu o stravování je nutné obědy přihlásit!
 • při stravování se budou žáci řídit pokyny personálu v oblasti hygieny dle aktuálního manuálu MŠMT

 II. Organizace výuky od 4.1.2021:

 • výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat v kmenových třídách, režim přestávek a délka vyučování bude upravena v souladu s organizací hygienických opatření
 • výuka 3.- 9. ročníků bude probíhat dle aktuálního distančního rozvrhu

 

III. Organizace hygieny 1. a 2. ročníku od 4.1.2021:

 • hygienická opatření jsou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky bude omezen
 • dle pokynů učitele podstoupí žák desinfekci rukou vícekrát denně, totéž platí po každé návštěvě WC, v případě alergie na desinfekci zajistí rodiče pro žáka vlastní antivirový prostředek
 • po celou dobu pobytu v budově školy musí žáci i zaměstnanci nosit roušku
 • každého žáka jsou rodiče povinni vybavit nejméně třemi rouškami na den ve vhodné schránce
 • každého žáka jsou rodiče povinni vybavit teplým svetrem nebo mikinou pro překlenutí přechodného poklesu teploty ve třídě v rámci hygienického větrání
 • žáci se budou zdržovat výhradně v prostorách své učebny i v čase přestávky
 • při projevu jakýchkoli rizikových zdravotních příznaků si rodič neprodleně vyzvedne žáka ve škole

 

IV. Jednotný rozsah prezenční výuky od pondělí do pátku:

třída začátek výuky konec výuky
I.A 8.00 11.40
I.B 8.00 11.45
II.A 8.00 12.15
II.B 8.00 12.20

 

Podrobnosti ohledně rozvrhu a výuky sdělí žákům třídní učitelky 1. a 2. tříd.

 

 

Sledujte prosím stránky školy a Google Classroom!

Žáci bez připojení si přijdou pro úkoly

ve středu 6. 1. 2021 v 7.45 hod.