Výtvarný kroužek tvoří v zahradě

Děti pracovaly s temperovými barvami a s přírodním materiálem.