Výzdoba oken naší školy

Paní vychovatelky vyzdobily okna školy v době jejího uzavření v měsíci březnu a paní učitelky 1. stupně k obrázkům v oknech připravily velikonoční hledačku spojenou s procházkou pro celou rodinu našich žáků.