Vzpomínková akce ke 100. výročí položení základního kamene

V sobotu 2. 10. proběhla před budovou školy vzpomínková akce ke 100. výročí položení základního kamene, na který v roce 1921 poklepal prezident republiky T.G. Masaryk.

Na krátké oslavě přivítal ředitel školy pana primátora Martina Baxu, vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy MMP paní Dagmar Škrlantovou, místostarostu ÚMO Plzeň 2 Slovany pana Jana Fluxu a zejména bývalou žákyni školy paní Jindřišku Panskou, která nastoupila do 1. třídy v roce 1936.

Celou akci provázely písně pěveckého sboru Beránci a s organizací pomáhali žáci školy – členové skautského hnutí.

Všechny přítomné upoutal svým projevem k historické návštěvě prezidenta Masaryka zástupce ředitele školy pan Martin Šimek.

Akci zakončily komentované prohlídky interiéru školy, kterých se zúčastnilo 61 zájemců o historii této krásné budovy.