VZPoura úrazům ve školní družině

Projekt VZPoura úrazům, ve spolupráci s VZP, je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí. V pondělí 17. října 2016 nás navštívili dva hendikepovaní ambasadoři projektu, Honza a Honza, kteří přišli upozornit na rizikovost určitých životních situací a naučit nás, jak jim lze vhodnými preventivními opatřeními zamezit. Pohovořili s žáky o svém úrazu a o životě s následným postižením. Nechali nás vyzkoušet jízdu na mechanickém vozíku a na vozíku upraveném pro sport, konkrétně florbal. Prohlédli jsme si speciálně upravené automobily s následnou ukázkou nástupu a výstupu z auta (s asistencí a bez asistence). Akce se všem moc líbila a Honzovi s Honzou ještě jednou moc děkujeme!

Nebyly nalezeny žádné obrázky