Zahajovací zasedání žákovského parlamentu MZŠ

22. 9. 2023 od 7 hodin proběhlo zahajovací zasedání žákovského parlamentu MZŠ. Parlament se po prázdninách sešel téměř v plné síle – chyběla jen jedna zástupkyně třídy. Členové zvolili předsedu a místopředsedu parlamentu, zapisovatele a nakonec i zástupce do městského žákovského parlamentu, jehož první setkání proběhne za měsíc.