ZÁPIS DO ŠD 2018/2019

vyplňování přihlášek do ŠD zákonnými zástupci žáků

proběhne dne 3.9.2018 od 6.00 hodin do 16.30 hodin v prostorách ŠD /vchod z  Klášterní ulice/.

 Dokument „předběžný zájem o ŠD 2018/2019“ je pouze orientační ke zjišťování počtu zájemců o ŠD. 

Pokud se zákonní zástupci v tento den nedostaví k řádnému přihlášení žáka do ŠD, nemůže žák do ŠD nastoupit.

Formulář „přihláška do ŠD 2018/2019“ bude ke stažení na stránkách ZŠ od 31.8.2018.