5.B v pivovarském muzeu

V pondělí 5.6. se třída 5.B ocitla ve středověku, když zavítala na vlastivědnou prohlídku Pivovarského muzea ve Veleslavínově ulici.

Děti se u jednotlivých exponátů dozvěděly více o životě středověkých obyvatel Plzně. Plnily tematické úkoly. Seznámily se s kastami tehdejší společnosti a jejich postavením, odhadovaly názvy již zaniklých  cechů a řemesel, dozvěděly se více o středověké (ne)hygieně a porovnávaly vybavení dnešních bytů s místnostmi středověkých domů.

Pěší výlet do centra Plzně si někteří žáci zpříjemnili kornoutem zmrzliny. Po návratu do školy jsme ještě využili zbývající čas k přečtení pověsti o plzeňském lakomci z Malé ulice, kterého vzal čert. Mnozí se díky návštěvě muzea rozhodli požádat rodiče také o návštěvu Plzeňského historického podzemí, které na prohlídky Pivovarského muzea tematicky navazuje.