100 let školy

K oslavě 100. výročí jsme vydali almanach mapující historii školy. Cena 150,-, je možné jej zakoupit na vrátnici školy.


V rámci oslav 100. výročí jsme uspořádali 28. 10. Den otevřených dveří. Více o akci si můžete přečíst ZDE


Začátkem února oslavila naše škola 100 let od zahájení provozu. Uspořádali jsme narozeninovou oslavu jak s žáky 1. a 2. stupně, tak se zaměstnanci školy a dalšími hosty.

podrobnosti najdete ZDE (oslava s pozvanými hosty) a ZDE (oslava se žáky)


Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

Navzdory neveselé době máme důvod k oslavám – naše školní budova završí v příštím roce sté jubileum své služby veřejnosti v přípravě dětí pro jejich budoucí život. Sto let je dlouhý čas a vzdělávání v naší budově plynulo navzdory všemu, co se odehrávalo kolem jejích zdí.

Naši předchůdci – kolegové, vzdělávali v průběhu válek, ekonomických zvratů, střídání politických režimů. Jinak řečeno, v časech dobrých i časech zlých.

Jejich odkazu a práce si velmi vážíme, a proto bychom rádi přiblížili toto jubileum našim žákům, Vám rodičům i širší veřejnosti řadou akcí, o kterých budete včas informováni, a které, jak doufáme, zas jinak zpestří nacházející školní rok.

Ať už nás tedy budoucnost straší čímkoli, nedejme si vzít jednu čistou radost: Záminku k oslavě.

Jste zváni!


V tomto slavnostním školním roce bude naše škola používat nové logo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Paní učitelka Alena Demčáková pro vás připravila kvíz na téma Alois Jirásek: