Adaptační kurz třídy 6. B

Dne 12. 9. měla třída 6. B svůj adaptační kurz, který se konal v krásném počasí na školní zahradě. Kurz vedla paní Martina Vlčková z PPP. Prostřednictvím nejrůznějších her, do kterých se postupně zapojili všichni žáci, se spolu vzájemně poznávali, spolupracovali na rozmanitých úkolech, ochotně si pomáhali a upevňovali tak vztahy ve třídním kolektivu. Na závěr akce si žáci připravili třídní piknik s občerstvením, které si předem nachystali doma se svými rodiči. Celá akce se vydařila.