Divadelní představení Odysseus v divadle Alfa (6.A, 7.A, 7.B)

V úterý 14.11. se sešly tři třídy v osm ráno před MZŠ, aby navštívily divadlo Alfa. Jeli jsme autobusem na Doubravku. Šlo se na divadelní představení Odysseus. Bylo to o tom, jak Odysseus přelstil Troju trojským koněm a jak se vypořádal s nebezpečím při cestě zpátky domů na Ithaku. Hráli ho čtyři herci a velice se jim povedlo. Občas herci běhali po sálu a komunikovali hodně s diváky. Moc se nám to líbilo, někdy jsme se hodně smáli. Pak už nás čekala jen cesta nazpátek do školy. Te...
Více informací

Slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů

Vybraní žáci MZŠ se v uplynulém půlroce zapojili do celostátního projektu Příběhy našich sousedů. Vzdělávacího projekt organizace Post Bellum je zaměřen na práci s orální historií pamětníků z Plzně a okolí a zpracování mediálních výstupů, které byly v našem případě natočeny a odvysílány v Českém rozhlasu Plzeň.Minulé pondělí – 2. října 2023 – proběhla v Přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni slavnostní závěrečná prezentace plzeňských Příběhů našich sousedů. Týmy prezentovaly své výstu...
Více informací

Zahajovací zasedání žákovského parlamentu MZŠ

22. 9. 2023 od 7 hodin proběhlo zahajovací zasedání žákovského parlamentu MZŠ. Parlament se po prázdninách sešel téměř v plné síle - chyběla jen jedna zástupkyně třídy. Členové zvolili předsedu a místopředsedu parlamentu, zapisovatele a nakonec i zástupce do městského žákovského parlamentu, jehož první setkání proběhne za měsíc. 
Více informací

Historická exkurze 8.B do Prahy

Dne 20.9.2023 vyrazila 8.B na historickou exkurzi do Prahy. Prošli jsme si královskou cestu a Pražský hrad. Začali jsme u Prašné brány a Obecního domu, pokračovali Celetnou ulicí a Ungeltem na Staroměstské náměstí, kde jsme se nasvačili a počkali na odbíjení orloje. To se nám moc líbilo. Pokračovali jsme Starým městem k Betlémské kapli a odtud ke Karlovu mostu. Z mostu byl krásný výhled na město a Vltavu. Oběd jsme si dali ve Valdštejnských zahradách. Líbili se nám pávi a velcí kapři, ale krmi...
Více informací

Žáci nahrávali v Českém rozhlase Plzeň

  Žáci Masarykovy základní školy se v letošním roce zapojili do celostátního projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá organizace Post bellum. Čtyři žáci z 6.B natočili pod vedením pana učitele Maška rozhovor s bývalým ředitelem naší školy Janem Kacerovským. Poté zpracovali scénář na reportáž, kterou nahráli a sestříhali 28.6. v Českém rozhlase Plzeň. Role reportérů, rozhlasových techniků a komentátorů se jim zamlouvala. Už se nemohou dočkat, až svou reportáž v rozhlase uslyší...&nbs...
Více informací

Školní výlet 6.B – Nižbor, Stradonice

V úterý 6. 6. 2023 vyrazili žáci 6.B na dlouho očekávaný školní výlet do Nižboru. Vlak do Berouna měl zpoždění a museli jsme čekat hodinu a půl na další přípoj. Času jsme využili k prohlídce města Beroun a nákupu drobného občerstvení. Když jsme dorazili do Nižboru, šli jsme k naučné stezce keltského oppida Stradonice. U ní jsme se nasvačili a vyrazili dál. Cestou jsme si povídali, házeli diskem, ale hlavně šlapali do kopečka. Prohlédli jsme si celé oppidum a na vrcholu Hradiště jsme se naobědval...
Více informací

Exkurze školního žákovského parlamentu do arboreta Sofronka

Ve středu 7.6.2023 vyrazili zástupci žákovského parlamentu MZŠ na tradiční červnovou exkurzi. Tentokráte si vybrali za svůj cíle arboretum Sofronka. Zde se žákům hodinu a půl věnovali manželé Kaňákovi a ukázali jim celé arboretum: mnoho druhů borovic, naučnou stezku o včelstvu, výstavu rohů a parohů  a také oboru s daňky, které si žáci mohli nakrmit. Počasí bylo dobré a nálada výborná a všichni si exkurzi užili.
Více informací

Zasedání městského žákovského parlamentu jaro 2023

Po půl roce proběhlo další zasedání městského žákovského parlamentu. Ve čtvrtek 8. 6. 2023 se v sále Luďka Pika na plzeňské radnici sešli zástupci plzeňských škol a dvě hodiny neúnavně rokovali o různých důležitých tématech. Za naši školu byla přítomna žákyně 8.B Simona Zambová a pan učitel Michal Mašek. Debatu vedla náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucií Kantorovou a první poloviny zasedání se účastnil též plzeňský primátor Roman Zarzycký.
Více informací

Předsedkyně parlamentu Viki a její proslov při oslavách 100 let školy

Kromě příspěvku do školního almanachu se žákovský parlament MZŠ zapojil do oslav 100 let školy také řečnickým vystoupením jeho předsedkyně Viktorie Jůzové. Příspěvek přednesla jak při oslavě pro žáky 2.2., tak i při oficiální oslavě 3.2. Jeho obsahem byl právě příspěvek zveřejněný ve školním almanachu, který obsahoval přání členů parlamentu škole do dalšího sta let. Vivat! Vivat! Vivat!
Více informací

Profil ideálního absolventa MZŠ

Žákovský parlament MZŠ byl letos požádán panem ředitelem o vytvoření profilu ideálního žáka naší školy. Výsledek můžete posoudit zde: Profil ideálního absolventa MZŠ Ideální žák Masarykovy základní školy v Plzni je slušně vychovaný. Vždycky ví, o čem mluví a co říká. Ovládá pravidla etikety a umí pozdravit učitele i mimo školu. Jde mu práce hlavou i rukama, rozumí si s roboty, umí využít své znalosti ve všech oblastech lidské práce. Je čistotný, spolehlivý a odpovědný za s...
Více informací