Beseda s Městskou policií Plzeň

V říjnu byli naši žáci velmi zajímavou formou – pomocí ukázek na interaktivní tabuli i praktických modelových příkladů seznámeni s náročnou prací Městské policie. Získali také informace o bezpečném pohybu ve městě spojeném s možným nebezpečím – kontaktu s cizí osobou. Paní policistky vysvětlovaly žákům,  jak správně reagovat v rizikových situacích a hlavně jak jim předcházet. Žáci se zaujetím poslouchali a též se živě zapojovali do závěrečných diskusí, kde se nejen ptali, ale taky sdělovali své zážitky a postřehy.