Beseda s Městskou policií

Zajímavé povídání i s ukázkami si pro nás připravila na úterní odpoledne 20. 11. 2018 Městská policie. Tématem byla bezpečenost v kolektivu se zaměřením na šikanu. Naši žáci velmi pozorně naslouchali a také se zapojovali se svými názory a zážitky do diskuse.