Březen měsíc knihy aneb Sovičky v knihovně

Ve čtvrtek 1. března navštívili  Sovičky z 1. oddělení školní družiny knihovnu města Plzně, pobočku na Slovanech. Paní knihovnice na nás čekaly s úsměvem, se spoustou informací, s úkoly a pohádkami. Protože ve školní družině cestujeme kolem světa, téma naší návštěvy se týkalo cestování. Nejprve jsme si vysvětlili pár pojmů,  co je to atlas, autoatlas, cestování a encyklopedie.  A abychom mohli pokračovat dál, museli jsme splnit úkoly.  V dětském oddělení knihovny byly schovány lístečky, ty jsme museli najít a následně správně roztřídit. Byly zde ukryty dopravní prostředky a doslova jsme pak knihovnu obletěli, přejeli na velbloudovi, zaskákali si s klokany, vyrazili na výlet autem, přepadla nás pirátská loď a nakonec nás zastihl i  silný vítr. Po všech nástrahách na nás čekala pohádka o špačkovi Kamilovi, který nejraději četl v encyklopediích, než létal. Za odměnu jsme si mohli prozkoumat knihovnu.