Čtenářská dílna v Oxford bookshopu

V úterý 21. května 2024 se vybraní žáci osmého ročníku zúčastnili čtenářské dílny v Oxford bookshopu v Dřevěné ulici. Tématem dílny byl deník Anny Frankové, jehož upravenou část si žáci četli. Pod vedením lektorky pak hovořili nejen o deníku, ale i době a okolnostech, které vedly k tragickému osudu židovské dívky. Součástí čtenářské dílny byla i práce ve skupinách a žáci se pokoušeli vžít do atmosféry, kterou Anna Franková mohla zažít u společné večeře se svou rodinou. Nálada byla tvůrčí, úkoly byly plněny svědomitě a věříme, že si žáci odnesli pozitivní dojmy a poznatky. Děkujeme.