Dopis Miroslavu Zikmundovi

Vážený pane Zikmunde,

jménem žáků Masarykovy základní školy v Plzni si Vás, jako bývalého žáka naší školy, dovolujeme pozvat na Víkend otevřených zahrad, který proběhne ve dnech 13. – 14. června v zahradě kláštera dominikánů vedle kostela Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí v Plzni.

Na konci roku 2014 jsme v kině zhlédli filmové představení „Století Zikmunda“, při kterém jsme si mnohem více uvědomili, že dnes navštěvujeme a učíme se ve stejné budově, kde jste se vzdělával i Vy předtím, než jste naši zem proslavil cestami s Vaším přítelem Jiřím Hanzelkou.

Zážitky z Vašich společných cest po celém světě, Váš život a výsledky skutečného přátelství inspirovaly naši školu k uspořádání celoškolního projektového dne, nesoucího se pod Vaším jménem. Každá třída sestavila mapu a plánek jedné z Vašich cest a ve skupinkách jsme zjišťovali, s jakými lidmi, jejich minulostí i přítomností, s jakými rostlinami, zvířaty nebo památkami jste se na svých cestách mohli setkat. Na konci projektového dne jsme výsledky své práce prezentovali celé škole, všem ostatním spolužákům. Během jednoho dne jsme tak projeli po Vašem vzoru celý svět a dozvěděli se a naučili mnoho nového. Projektový den se moc povedl a postery při něm vytvořené budou vystaveny na Víkendu otevřených zahrad v zahradě kláštera dominikánů.

Z oken naší školy vidíme do klášterní zahrady, kam kvůli zděné hradbě není jinak z chodníku vidět. Možná že v době, kdy Vy jste chodil do školy, se v zahradě něco dělo a také jste byl jako kluk zvědavý, co. Před dvěma lety si toho povšimli naši tehdejší deváťáci a pak zvítězili v soutěži – projektu „Pěstuj prostor“ se svým záměrem upravit zahradu a zpřístupnit ji více veřejnosti. Jejich úspěch vedl k realizaci projektu, a tak ve spolupráci s klášterem dominikánů byla založena tradice jejího zpřístupnění alespoň při příležitosti „Víkendu otevřených zahrad“, tj. svátku otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti.

Dříve měla naše škola v zahradě pár záhonků pro výuku pozemků, dnes již připravujeme v pořadí třetí zahradní slavnost s posezením uprostřed zeleně, tradičně s drobným občerstvením bylinkovými čaji a s množstvím doprovodných akcí, vztahujících se tak či onak právě k bylinkám a léčivým rostlinám. Namísto původních záhonků se zde přitom rádi pochlubíme dnes už dokončeným zárodkem školní výukové zahrady s bylinnou spirálou, vyvýšenými dřevěnými záhony na zeleninu a také hmyzím hotelem.

Vážíme si přitom nesmírně ocenění našeho podílu na tomto dnes už postupně realizovaném projektu. Záštitu nad prvním ročníkem Víkendu převzal primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, který zde pak byl i vloni při jeho zahájení, kde promluvil též provinciál České dominikánské provincie otec Benedikt Mohelník.

Tak jako v předchozích letech i letos se budeme podílet jak na přípravě Víkendu, tak na jeho realizaci. Klášter se zahradou, slavící v letošním roce 100. výročí svého založení, si to jistě zaslouží. A my jsme rádi, že se zde všem návštěvníkům líbí. Nejen sousedům z nejbližšího okolí, kteří tak mohou třeba po mnoha letech alespoň na chvíli nahlédnout za neprůhlednou zeď.

 

Velice rádi bychom se s Vámi setkali, a proto Vám nabízíme tuto velmi příjemnou příležitost zavítat do míst, která jste znal dříve než my. Pokud nebudete moci přijet, dovolte nám, abychom Vás mohli i napříště informovat o tom, co chystáme, o tom, co jsme už udělali, zkrátka o dění na naší – Vaší škole.

K dopisu přikládáme několik fotografií, jak naše škola dnes vypadá, jak jsme prožívali projektový den ve stopách Vašich cest a také několik snímků z již uskutečněných Víkendů v klášterní zahradě.

 

Přejeme Vám hodně zdraví.

 

Se srdečným pozdravem

Žákovský parlament Masarykovy ZŠ v Plzni

 

V Plzni, 24. dubna 2015

příloha dopisu pro pana Zikmunda