Doučování

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nastavilo školám pravidla pro „Národní plán doučování“. Jedná se o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci žákům zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Víme, že pro některé rodiny a žáky, bylo období loňského školního roku velice těžké, a proto se naše škola do tohoto doučování zapojí ve snaze pomoci vytypovaným žákům překonat výpadky ve výuce hlavních předmětů (český jazyk, matematika a anglický jazyk).

Naše práce však nemůže být úspěšná bez spolupráce s Vámi, zákonnými zástupci, a bez Vaší podpory, kterou budete poskytovat svým dětem. Naším společným cílem musí být doplnění učiva, které z nejrůznějších příčin nebylo v loňském školním roce pedagogy dostatečně vysvětleno a žáky pochopeno.

Třídní učitelé v průběhu následujících dnů vloží do žákovské knížky dokument, na kterém musíte vyjádřit souhlas či nesouhlas s doučováním. Doučování povedou pedagogičtí pracovníci školy a studenti pedagogické fakulty ZČU a bude prioritně probíhat ve skupinách po jednotlivých třídách, pouze některé skupiny na druhém stupni budou tvořit žáci jednoho ročníku.

 

Zároveň se omlouvám za skutečnost, že ještě nezahájíme zájmové kroužky pro naše žáky. Po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí a jejím doporučení nemíchat na kroužcích žáky jednotlivých tříd a ročníků stále hledáme vhodný model jak a zejména kdy kroužky žákům nabídnout. Čekáme na názor MŠMT a zejména epidemiologů. Jakmile se něco změní budeme Vás prostřednictvím třídních učitelů ihned informovat.

Děkuji za spolupráci při doučování a pochopení situace s volnočasovými kroužky.

A. Herrmann – ředitel školy