Ekologický projekt – recyklace odpadu

Děti se seznámily s důležitými informacemi, jak třídit odpad, co se s tříděným odpadem děje po vytřídění  a jak vše probíhá na skládkách komunálního odpadu. Potom si vyzkoušely správné třídění. Program byl  velmi poučný a zajímavý.