Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/20

Vážení rodiče,

s předstihem Vám sdělujeme pravidla hodnocení Vašich dětí v tomto pololetí na základě pokynů Ministerstva školství ČR:

Výsledná známka bude stanovena na základě tří kritérií: 

  1. Žákův prospěch za I. pololetí
  2. Žákovy studijní výsledky za II. pololetí před uzavřením škol
  3. Žákovo plnění úkolů domácí výuky po uzavření škol

 Víme, že Vaše situace nebyla v tomto období snadná a vysoce si ceníme snahy většiny z Vás se školou spolupracovat, což se v hodnocení projeví.

Ne všichni však tuto snahu projevili a ty musíme upozornit, že spekulace, které proběhly médii – například, že žák se nesmí ve známce zhoršit, že nesmí propadnout, nebo že vysvědčení nebude – nejsou pravdivé!