INFORMACE K PLACENÍ OBĚDŮ NA ZÁŘÍ 2021

KANCELÁŘ ŠJ JE OTEVŘENA :

24.8.2021  od 7 hod. do 13 hod.

25.8.2021  od 7 hod. do 13 hod.

26.8.2021   od 7 hod. do 13 hod.

27.8.2020  od 7 hod. do 13 hod.

30.8.2021  od 7 hod. do 13 hod.

31.8.2021  od 7 hod. do 13 hod.

Platba pro strávníky od  6 – 10 let na měsíc září –  609,-Kč  (á 29,-Kč)

 od 11-14 let na měsíc září 651,-Kč (á 31,-Kč)

Platba pro strávníky od 15 let na měsíc září – 693,-Kč (á 33,-Kč )   

Cizí strávníci na měsíc září   1.533,-Kč  (á 73,-)

VÝDEJ OBĚDŮ 1.září 2021 od 10,15hod. – 12hod.

Studenti gymnázia třídy 2.E mají obědy automaticky přihlášeny od 2.9.2021

Studenti gymnázia tříd 1.E A 1.F mají obědy přihlášeny od 6.9.2021