Informace ke stávce učitelů

Vážení rodiče,

 vedení Masarykovy ZŠ Vám tímto oznamuje, že pedagogové školy

 se nepřipojují  ke školské stávce dne 6.11.2019

 provoz školy bude zajištěn dle běžného režimu