INFORMACE PRO RODIČE STRÁVNÍKŮ, KTEŘÍ PLATÍ INKASEM Z ÚČTU U ČESKÉ SPOŘITELNY

Od 1.prosince 2018 ruší ČESKÁ SPOŘITELNA  sběrné účty, na které máte napojeno inkaso na stravování.

Proto je třeba, abyste učinili změnu a na povolení k inkasu si zadali číslo účtu 15936311/0100.

(tuto změnu , prosím, učinit  do 15.12.2018).