Jiráskovo náměstí v Plzni láká na Víkend otevřených zahrad. V Klášterní zahradě se bude hrát, zpívat i tančit.

Druhý červnový víkend se zahrady dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí v Plzni otevřou široké veřejnosti. Ve dnech 11. a 12. června se zde již počtvrté odehraje Víkend otevřených zahrad. Program bude letos v mnohém mimořádný. Tradiční bylinnou čajovnu, přednášky a výtvarné dílny doprovodí speciální hudební vystoupení, taneční zábava či tematické výstavy a chybět nebude ani vzácná návštěva kardinála Duky. Část programu se tentokrát odehraje i v parku před kostelem. Akci připravuje Masarykova základní škola, Klášter dominikánů Plzeň a spolek Pěstuj prostor za podpory MO Plzeň 2 – Slovany a Nadace Proměny Karla Komárka.

V rámci zahajovacího sobotního dopoledne bude odhalena a vysvěcena nová socha Panny Marie Naslouchající kardinálem Dominikem Dukou. Dále bude veřejnosti představena výstava mapující historii Jiráskova náměstí s názvem Paměť, do jejíchž příprav se zapojili žáci Masarykovy základní školy a studenti Církevního gymnázia v Plzni. Ti si pro Víkend otevřených zahrad přichystali také doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek, her a dalších aktivit pro děti i dospělé. „Žáci naší školy připravují program v Klášterní zahradě již několik let. Letos se vytvořila skupina pátračů po historii náměstí. Pod vedením odborníků se zabývali historickými fotografiemi, setkáním s pamětníky a také se sami zamýšleli nad budoucí úpravou náměstí. S výsledky jejich práce se setkáte právě během Víkendu otevřených zahrad,“ doplnil ředitel Masarykovy základní školy Antonín Herrmann.

Zajímavý hudební zážitek slibuje netradiční spojení dětského pěveckého sboru Masarykovy základní školy s klatovskou ska-funkovou kapelou Třískáč. V podvečer se představí pražské jazzové trio pod vedením Štěpánky Balcarové. Mladá skladatelka, trumpetistka a zakladatelka mezinárodního kvintetu Inner Spaces, oceněného prestižní cenou Anděl, je v současné době průkopnici originální české jazzové tvorby. Vede několik hudebních projektů, komponuje vlastní skladby a pravidelně vystupuje i v zahraničí. V Plzni se narodila, a proto se sem často vrací, hrát tu však bude po čtyřleté pauze a v této sestavě vůbec poprvé. Tečkou za kulturní částí programu bude koncert v podání jazzkvartetu, tvořeného nadanými studenty plzeňské a pražské konzervatoře.

Sobotní večer bude patřit také tanci. Swing Kiss tančírna nabídne účastníkům hodinovou lekci, při níž se budou moci přiučit základním krokům a kreacím tohoto zámořského stylu. Vstupenky na swingovou tančírnu v Klášterní zahradě budou k dostání v předprodeji na Plzeňské vstupence nebo na místě. Tančit se bude do noci, proto by chtěli organizátoři předem požádat sousedy o shovívavost.

Víkend otevřených zahrad byl dosud jednou z mála příležitostí, kdy se mohli lidé do běžně nepřístupného prostoru za hradbou dominikánského kláštera podívat. V uplynulých letech se tak víkendové akce zúčastnilo i více než dva a půl tisíce návštěvníků. Situace se ale brzy změní. „Prostor Jiráskova náměstí se díky grantové podpoře Nadace Proměny Karla Komárka, města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po několika desetiletích dočká rekonstrukce. Součástí projektového záměru je také trvalé zpřístupnění Klášterní zahrady veřejnosti, říká architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor.

Doprovodné akce: výstava bylin a léčivých rostlin, bylinná čajovna, prodej bylin a léčivých rostlin Kotvičníkové farmy, prodej výrobků chráněné dílny Exodus, výtvarná dílna Masarykovy základní školy, výstava fotografií žáků Masarykovy základní školy, výstava výtvarných děl studentů SSUPŠ Zámeček, ukázka školní bylinné a zeleninové zahrady, výstava věnovaná historii Jiráskova náměstí – Církevní gymnázium a Masarykova základní škola.

 Hlavní program:

sobota 11. června (09.00 – 01.00)

09:00        slavnostní zahájení (P)

09:45        vernisáž výstavy „Paměť“ (P)

10:00        komentované prohlídky výstavy a kostela (P)

10:30        svěcení sochy kardinálem Dukou (Z)

11:00        sbor MZŠ Beránci a kapela Třískáč (Z)

13:30        „pátrací“ a jiné hry s žáky (Z, P)

14:30        přednáška o bylinách s RNDr. Chocholouškovou (Z, MZŠ)

16:00        Štěpánka Balcarová Trio (Z)

18:00        mše svatá (K)

19:00        Swing Kiss tančírna (Z)

neděle 12. června (10.00 – 16.00)

10:30        přednáška o bylinách s RNDr. Chocholouškovou (Z, MZŠ)

11:00        „pátrací“ a jiné hry s žáky (Z, P)

14:00        jazzkvartet (Z)

15:00        komentované prohlídky výstavy a kostela (P)

legenda:

(Z) v Klášterní zahradě

(P) v parku před kostelem

(K) v kostele P. Marie Růžencové

(MZŠ) v Masarykově základní škole