Kroužek Anglická konverzace hrou v eTwinningovém projektu

Ve školním roce 2018/2019 se žáci 3. – 5. ročníku, kteří navštěvovali kroužek s názvem Anglická konverzace hrou, zúčastnili eTwinningového projektu. Jedná se o spolupráci škol v mezinárodním měřítku.

Naše škola spolupracovala s dvěma školami z Litvy, se školou z Kanady, Slovenska a také z České republiky – z Dobříše. Projekt byl nazvaný Discovering a new island – Objevení nového ostrova.

         Žáci si vzájemně vymýšleli a plnili různé úkoly, jako například vytvoření společného ostrovního loga, záložek v rámci akce: Bezpečnost na internetu, kalendáře, ostrovních aktivit – Arts camp, Sport and games camp, Sing and dance camp, Library camp. Náš školní tým měl na starosti Robotics and technology camp. Dále jsme si vzájemně představovali národní jídla.

Ke společné komunikaci jsme využívali webové prostředí eTwinning space, kde žáci sdíleli videa a fotografie. Součástí projektu byly také mezinárodní konference vedené v anglickém jazyce, žáci tomto jazyce také komunikovali.

         Přínosem tohoto projektu je komunikace v anglickém jazyce, a to mezi žáky mladšími i staršími. Seznámení se s různými kulturami a zvyky zúčastněných zemí. A v neposlední řadě získání eTwinning Quality Label. O tento certifikát žádáme v měsíci červen 2019. O výsledku se dozvíme v novém školním roce – v září 2019. Jestliže získáme tento certifikát, budeme si moct zažádat o certifikát „eTwinningová škola“.

zpracovala Mgr. Nikola Billová