Listopadový sběr papíru: téměř 600 kg!

V listopadu se v Masarykově ZŠ sbíral starý papír, děti celkem donesly 590 kilogramů. Všem zúčastněným dětem a rodičům škola děkuje.