MAKE FRIENDS WITH DASH & DOT

eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů. Zkušenost z mezinárodní spolupráce je pro školáky a studenty vždy velmi přínosná. Rozvíjí jazykové dovednosti a schopnost komunikovat, pracovat v týmech a řešit různé situace, ale také možnost poznávat kulturní rozmanitost jiných národů.

Na jaře školního roku 2016/2017 uskutečnila třída 2. B projekt s názvem Make friends with Dash & Dot. Partnerskou školou byla Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Warszawie, Warszawa Polsko. Projekt zahrnoval aktivity s roboty Dash, které obě partnerské školy vlastní a využívají je ve výuce hlavně na prvním stupni.

V první fázi projektu se žáci představili prostřednictvím portrétů (1), které namalovali, starší děti z Polska využily i online nástroje pro úpravu fotografií nebo grafický editor pro nakreslení vlastní podobizny (2). V druhé části žáci svým spolužákům ukázali, jak využívají roboty. Čeští druháčci natočili video, kde je anglicky představil robot Dash (4), polské děti natočily video z oblíbeného Minecraftu a také video, kde ukazují, jak roboty používají (5). Obě třídy si obrázky i videa prohlédly (3) a připravily se na videokonferenci. Videokonference proběhla v době Dne dětí (6). České děti si připravily pro kamarády blahopřání prostřednictvím svých výkresů, kdy popřály šťastný Den dětí a zeptaly se, jak slaví tento den polské děti. Polské děti měly přichystáno několik otázek v anglickém jazyce, např. jak se máte, kolik je vám let, atd. České děti dokázaly odpovědět-jednoslovně, ale v anglickém jazyce. Po skončení videokonference jsme si v české třídě zopakovali, co vše jsme se dozvěděli a na co se nás žáci ptali. V další části polské děti natočily krátká videa, jak používají robota, který pomocí fixu uchopeného v držáku kreslí. Obě třídy následně získaly stejný úkol. Do čtvercové sítě pomocí robota zakreslily stejné zadání. V obou školách byl průběh podobný. Žáci rozděleni do skupin, ve kterých blokově, prostřednictvím tabletu, programovali jízdu robota po jednotlivých krocích. Každá skupinka naprogramovala část, následně svoji část dokreslila. V části programovací žáci opakovali různé geometrické útvary a jejich vlastnosti, používali souřadnice, odhadovali vzdálenost a úhel otočení robota. Ve výtvarné části dokreslovali robotův výkres (7). Poslední aktivitou, která proběhne v září, bude porovnání výkresů při další videokonferenci a zhodnocení toho, jak se dětem výkresy zdařily, co pro ně bylo při programování lehké a co naopak těžké.

 

 

Odkazy na stránky s výsledky projektu

(1)

https://padlet.com/martinakupiliko/masarykova

(2)

https://padlet.com/martinakupiliko/pmhfva9nth38

(3)

https://padlet.com/martinakupiliko/video

(4)

https://www.youtube.com/watch?v=ntpYlNpzzr4

(5)

https://youtu.be/kzBhwtZqpd8

(6)

https://padlet.com/martinakupiliko/videokonference

(7)

https://padlet.com/martinakupiliko/robotika