NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

 Rodiče, věnujte prosím pozornost následujícím údajům:

 Pro školní rok 2019/2020 se zapisují děti, které nejpozději k 31. 8. 2019

dosáhnou věku šesti let

 K zápisu je nutno přinést následující doklady:

průkaz totožnosti rodiče

rodný list dítěte

Pokud přicházíte po odkladu pak ještě:

rozhodnutí o odkladu z loňského roku

 Bez těchto dokladů nemůžete být připuštěni k zápisu!