Masarykova škola je na výuku robotiky připravená

Žákům Masarykovy základní školy v Plzni pomůže s učením robotická stavebnice Lego Mindstorms EV3. Škola pořídila čtyři sady této stavebnice včetně dalšího příslušenství, jako například dvě kamery, díky kterým mají roboti více možností reagovat na své okolí. Ke stavebnicím patří také dvě infračervená čidla a dálková ovládání, teplotní a zvukové senzory a tři rozšiřující sady s dalšími díly.

Nové vybavení zásadním způsobem zkvalitní výuku robotiky. Žáci budou pracovat v menších skupinkách, a jejich práce se tak stane efektivnější. Robotické stavebnice získala škola od nadace ČEZ, která už od roku 2002 podporuje projekty reagující na aktuální potřeby společnosti. „Necelých osmdesát tisíc jsme dostali z grantu ČEZ Podpora regionů. Náš konkrétní projekt se jmenuje Podpora výuky robotiky na ZŠ. Předmět robotika zavádíme nově od školního roku 2016/2017 v 1. a 6. ročníku, v dalším školním roce se bude vyučovat také v 1., 2., 6. a 7. ročníku,“ upřesňuje Antonín Herrmann, ředitel Masarykovy základní školy, která se profiluje směrem k informatice a informačním technologiím.

Speciální roboti přitom žákům téhle školy pomáhají s učením už několik měsíců. Učitelé využívají roboty Dash & Dot v informatice, angličtině i v hudební výchově. S roboty Lego Mindstorms Education EV3 pak pracují starší žáci. Toto vybavení škole poskytl zřizovatel školy – město Plzeň spolu se Správou informačních technologií města Plzně a s Domem digitálních dovedností, jehož lektorky učitele na Masarykově škole školí. Za to jim patří velké poděkování. „Díky robotům nejsou žáci pouhými uživateli moderních technologií, ale učí se chápat, jak tyto technologie fungují, nebo dokonce i to, jak je vyrobit a naprogramovat,“ říká učitel informatiky Michal Vyleta.

Od svého zřizovatele získala škola do zápůjčky navíc i vybavení nazvané Pasco pro výuku přírodních věd. Jedná se o software a senzory pro měření, například pohybu nebo síly, dále teplotní sondy a sadu senzorů pro využití převážně ve fyzice, chemii a přírodopisu.