Organizace prvního školního dne pondělí 2.9.2019

Provoz školní družiny: 6.00-16.30 hod.

 Zápis žáků do ŠD na šk. rok 2019/20: 6.00-16.30 hod.

Provoz školní jídelny: 10.15-12.00 hod.

Výuka I. stupně (kromě I. tříd): 8.00-10.00 hod.

Výuka II. stupně: 8.00-10.45 hod.

Žáci I. ročníku: se shromáždí v doprovodu rodičů od 7.45 před budovou školy na Jiráskově nám., zde se jich ujmou třídní učitelky a příslušné asistentky a odvedou do tříd. Předpokládaný konec výuky I. ročníku mezi 8.45-9.00 hod.

Žáci VI. ročníku: se shromáždí v 7.45 před bočním vchodem do budovy z Klášterní ulice, zde se jich ujmou třídní učitelky a příslušné asitentky a odvedou do tříd. Konec výuky VI. ročníku je v 10.45 hod.

Žáci, kteří 1. 9. 2019 přestupují na naši školu z jiných škol do 2., 3.,.4., 7., 8. a 9. ročníku, se dostaví v 7.30 před kancelář vedení školy v I. patře. Zde se jednotlivých žáků ujmou třídní učitelé.