Organizace prvního školního týdne

Zahájení výuky: středa 1.9.2021

 Provoz školní družiny: 6.00-16.30 hod.

 Výuka I. stupně (kromě I. tříd): 8.00-10.45 hod.

 Výuka II. stupně:

  1. ročník: 8.00-11.15 hod.
  2. ročník: 8.00-11.30 hod.
  3. ročník: 8.00-11.45 hod.
  4. ročník: 8.00-12.00 hod.

  

Žáci I. ročníku: se 1.9.2021 shromáždí v doprovodu rodičů od 7.45 před budovou školy na Jiráskově nám., zde se jich ujmou třídní učitelky a příslušné asistentky a odvedou do tříd. Výuka I. ročníku ve středu 8.00-9.00 hod., ve čtvrtek a v pátek 8.00-9.40.

 

Ve středu 1.9.2021 může prvňáčka doprovodit do třídy na prvních 15 min. jeden zákonný zástupce, který předloží doklad o očkování nebo negativním testu a