Oznámení školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby v plném rozsahu, můžete se kdykoliv v případě potřeby obrátit na speciálního pedagoga – Mgr. Kristinu Liškovou, cizinci případně na koordinátora pro vzdělávání cizinců – Mgr. Lucii Sichingerovou, kontakty na stránkách školy.