Plechovkovaná – slavnostní ukončení akce

Sečteno, zváženo a odvezeno – nasbírali jsme 332 kg plechovek

Za necelé čtyři měsíce se povedlo na Masarykově základní škole nasbírat neuvěřitelných 332 kg plechovek. Plechovky se sbíraly za účelem dostat do podvědomí žáků i další okruh třídění odpadu, a přímo se tak podílet na ochraně životního prostředí. Spolupracovali jsme s firmou Rexam v Dýšině u Plzně, která je významný výrobce plechovek v ČR. Každý týden si zaměstnanci firmy odvezli v průměru kolem šesti pytlů a celkem bylo odvezeno 91 pytlů různých velikostí. Plechovky se shromažďovaly v papírových kontejnerech, které žáci kreativně vyzdobili. Firma Rexam vyhodnotila výtvarné práce diplomy ve tvaru plechovky takto:

 • 1. místo na I. stupni kontejner s bublinky žákyně 3. B
 • 1. místo na II. stupni kontejner s Mimoněm žáci 7. B
 • ŠD: 1. místo 2. oddělení (květina), 2. místo 1. oddělení (motýlci), 3. místo 3. oddělení (puzzle)

Žáci naší ŠD velice rádi kreslí, a proto namalovali pro radost firmě Rexam plechovky a prvňáčci ještě přidali obrázky na téma „Bezpečnost očima dětí 1. tříd“. Naše výtvory již zdobí nástěnky firmy. Jako poděkování vyhodnotila firma Rexam nejhezčí plechovky, odměnou byl diplom a sladkost:

 • 1. místo Jakub Šilhan 1. oddělení (plechovka s dinosaurem)
 • 2. místo Anežka Houdková 2. oddělení (plechovka s beránkem)
 • 3. místo Barbora Gribová 3. oddělení (plechovka „Družinovka“)

Ve školní družině pro lepší motivaci ve sbírání plechovek soutěžila jednotlivá oddělení mezi sebou:

 • 1. místo 2. oddělení s celkovým počtem 8218 nasbíraných plechovek
 1. místo Mateo Königsmark 3313 plechovek, zároveň je Mateo i nejpilnější sběrač z celé školní družiny
 2. místo Petr Šour 1166 plechovek
 3. místo Eliška Moučková 843 plechovek
 • 2. místo 1. oddělení s celkovým počtem 6218 nasbíraných plechovek
 1. místo Natálie Křížová 1342 plechovek
 2. místo Magdaléna Haschová 1183 plechovek
 3. místo Marek Ďurček 882 plechovek
 • 3. místo 3. oddělení s celkovým počtem 2977 nasbíraných plechovek
 1. místo David Hátaš 1166 plechovek
 2. místo Nela Boháčová 610 plechovek
 3. místo Mirsad Fazlič 423 plechovek

Slavnostní vyhlášení a předání dárků a odměn proběhlo v pátek 24. 6. 2016 dopoledne, v tělocvičně školy za přítomnosti žáků I. stupně, zástupců tříd II. stupně, vychovatelek, učitelů, pana zástupce Mgr. Martina Šimka a zástupců firmy Rexam Mgr. Marcely Kubíčkové a slečny Aleny Dongresové. Podíleli jsme se nejen na ochraně životního prostředí, ale také jsme přispěli nadaci pro cystickou fibrózu (výtěžek z recyklovaných plechovek). Za to, že jsme tak pilně sbírali, se firma Rexam rozhodla nás odměnit. II. stupeň dostal sladkou odměnu, I. stupeň Lego (pro robotiku) – převzít Lego si přišel pan učitel Ing. Michal Vyleta, školní družina dostala psychomotorické padáky (didaktické pomůcky) – převzít odměnu přišla vedoucí vychovatelka Martina Šplíchalová, čestné uznání ve sběru plechovek a spoluprácí s firmou Rexam přišli převzít za školu pan zástupce Mgr. Martin Šimek a za školní družinu paní vychovatelka Monika Michálková. Na závěr žáci prvního stupně dostali osvěžující odměnu – no přece nápoj v plechovce!

VŠEM VÁM ZA SBĚR PLECHOVEK MOC DĚKUJEME. PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ HLAVNĚ RODIČŮM ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY !!! UDĚLALI JSME SPRÁVNOU VĚC.

D Ě K U J E M E !!!