Přání

Spokojené, láskou a porozuměním

naplněné vánoční svátky,

v novém roce všechno dobré,

hodně štěstí, zdraví a úspěchů

 

přejí

zaměstnanci Masarykovy základní školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem zákonným zástupcům za celoroční spolupráci, které si v této nelehké době opravdu velmi vážíme.

 

 Připojen odkaz na vánoční video našeho sboru Beránci natočené v kostele Panny Marie Růžencové

https://youtu.be/4EJeRc_sHvE