Přijímací řízení – ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Vážení rodiče,

dnes žáci obdrželi zápisové lístky. V průběhu tohoto týdne budou:

  • Střední odborná učiliště
  • Střední školy s výučními obory
  • Odborná učiliště

  vyvěšovat na svých internetových stránkách informace o přijetí.

  Pokud bude Vaše dítě přijato, JE NUTNÉ :

  1. odnést na zvolenou školu zápisový lístek do 5ti pracovních dnů
  2. sdělit výchovné poradkyni nebo třídnímu učiteli následující údaje: název školy, kód oboru a název oboru

  Nebudete-li si vědět rady, kontaktujte mne na tel. č. 602 669 377

  Brejchová L.