Program Briliantina

Ve čtvrtek 19. 1. 2017 nám mrazivé zimní odpoledne zpestřila návštěva zástupkyně společnosti Bonaparte, která nás seznámila s novinkami v programu Briliantina a zapojila všechny přítomné do několika soutěží. Skládaly se ve skupinkách loga společnosti, házely kroužky či se tvořily při výtvarné soutěži nové návrhy na prstýnky. Na závěr byly vylosovány a odměněny nejlepší návrhy. Všichni žáci si odnášeli kromě zážitků i malé dárečky.