Sběr papíru

Zhruba 14 dní nosily do školy děti ze všech tříd starý papír. Celkem shromáždily 545 kilogramů papírového odpadu. Dětem i rodičům tedy patří velké poděkování! Sběr se bude vybírat znovu, a to od 2. do 20. května roku 2016.