Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 28. 1. 2016 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v obou jazykových učebnách Masarykovy ZŠ školy. Slavnostního zahájení se zúčastnil i ředitel školy Antonín Herrmann. Popřál soutěžícím mnoho úspěchů a pohodový průběh celé soutěže. Poté byla zahájena vlastní soutěž. U paní učitelky Vlčkové žáci prokazovali své schopnosti ve čtení a konverzaci, u pana učitele Hasche si ověřili své dovednosti v poslechu a popisu situace na obrázku. Během malé přestávky si vypili šálek čaje a ochutnali americké muffiny (bábovičky). Po vyhodnocení výsledků v obou kategoriích byly vítězům předány diplomy a drobné odměny. V kategorii I A, ve které soutěžili tři žáci, zvítězil František Verner ze VII. A. Žáka připravoval pan učitel Radek Hasch. V kategorii II A, ve které soutěžili 4 žáci, zvítězila Thu Hang Vu z IX. A, kterou připravovala paní učitelka Marie Vlčková. Oba vítězové postupují do okresního kola, které se bude konat v pátek 19. 2. 2016 od 9.00 hod. na Masarykově gymnáziu v Plzni. Školní kolo organizovala ve spolupráci s Mgr. Haschem Mgr. Marie Vlčková. Fotodokumentaci zajistily dívky z VIII. ročníku – Pavla Vlková a Karolína Nulíčková.

Autorka článku: Marie Vlčková