Soutěž v anglickém jazyce

Dne 14. února 2018 se konala Soutěž v anglickém jazyce na Masarykově gymnáziu v Plzni. Konkurence byla veliká, celkem se účastnilo 269 žáků základních škol. Z naší školy byli vysláni dva žáci pro dvě různé kategorie. Ze třídy 7.B se účastnil Petr Verner (10. z celkového počtu 22 účastníků) a z osmé třídy Sofia Kotsko (21. z celkového počtu 22 účastníků). Oběma žákům blahopřejeme k umístění.