Rozloučení se školním rokem 2023/2024 a vyhlášení „Plechovkované“

Ve středu odpoledne 26. června jsme se společně naposledy sešli na hřišti Sokola, abychom se rozloučili před prázdninami a také vyhlásili naši celoroční „Plechovkovanou“.  Ta letošní byla tou nejúspěšnější, protože jsme sesbírali neuvěřitelných 70. 400 kusů plechovek. Za účast v této akci všem žákům a především jejich rodičům velmi děkujeme.
Více informací

Netradiční sportovní odpoledne

Netradičně si zasportovat a užít si odpoledne plné zábavy za krásného počasí se nám podařilo 10. června na hřišti Sokola. Účastníci se ve dvojicích s nadšením vrhli do plnění opravdu netradičních sportovních aktivit, a tak zjistili, co znamená taková „kuličkovaná, klaunovaná, lopatkovaná, plechovkovaná, kostkovaná, terčovaná, chůdovaná či pyramidovaná“. Splnění úkolů a mít kartičku s osmi razítky znamenalo pro všechny žáky získání titulu „sportovec šikula ŠD 2023/2024“.
Více informací

Čarodějná cesta za 12 kouzelnými lektvary

V úterý 30. dubna jsme se za krásného slunného počasí sešli na společné akci v klášterní zahradě, kde jsme si užili odpoledne plné humoru a notné dávky soutěživosti. Uniknout čarodějnicím a získat speciální ingredience na kouzelné lektvary byl sice nelehký úkol, ale všichni žáci jej zvládli s nadšením a na výbornou. 
Více informací

Dopravně-bezpečnostní soutěž

V pátek 26. dubna odpoledne jsme si v klášterní zahradě prověřili naše znalosti i zkušenosti z oblasti bezpečnosti, dopravních předpisů a první pomoci. Naši žáci ve dvojicích procházeli šesti stanovišti, na kterých si vyzkoušeli jízdu zručnosti na koloběžce, orientaci poslepu, znalosti dopravních značek a správného vybavení kola, kvízy, rébusy s dopravními prostředky a základy PP.
Více informací

Den otevřené zahrady v 51. MŠ

Sbor Beránci zahájil svými pohádkovými písničkami akci Den otevřené zahrady, kterou pořádala 51. MŠ. Žáci naší ŠD i žáci z 1. stupně se podíleli svými úžasnými obrázky z pohádek na výzdobě.  V rámci odpoledního programu jsme mohli zavítat do říše pohádek a vyzkoušet si mnoho báječných pohádkových aktivit.
Více informací

Návštěva Hudební a internetové knihovny

V pátek odpoledne 5. dubna se naši žáci z oddělení Lištiček zúčastnili zajímavé besedy o bezpečném používání internetu. Seznámili se tak s možnými riziky, která se mohou skrývat za banálními situacemi ve virtuálním prostředí. Žáci se hojně zapojovali do volné diskuse se svými zkušenostmi a zážitky.  
Více informací

Apriliáda aneb Den naruby

V úterý 2. dubna jsme si o den déle užívali trochu aprílových legrácek spolu s dalšími aktivitami v rámci Dne naruby.  Pozdravy i jména pozpátku, naruby oblečení, kresba obrázků bílou pastelkou na černý papír, popletené obrázky zvířat, luštění záhadných tajenek, labyrintů i mnoho dalších obrácených soutěží nás často velmi zmátlo, ale odměnou nám byla radost a smích.      
Více informací

Sovičky a Beránci na návštěvě knihovny

Odpoledne ve středu 6.3. a 13. 3.  jsme s našimi prvňáčky a druháky navštívili Knihovnu města Plzně v Táborské ulici, kde pro nás měli připravený program vztahující se k tématu našeho celoročního plánu, "Putování pohádkovou říší aneb cesta do fantazie". Nejprve paní knihovnice seznámila žáky s provozním řádem knihovny, pravidly půjčování knih a poté jim přečetla úryvek z vybrané knihy Kniholap.  Po četbě  nastalo povídání se žáky a  na ně navazovalo hledání částí obrázků v pr...
Více informací