Sovičky a Beránci v knihovně

Odpolední středy 8.3. a 15. 3. 2023 jsme s našimi prvňáčky a druháky věnovali návštěvě Knihovny města Plzně v Táborské ulici, kde pro nás měli připravený program vztahující se k tématu našeho celoročního plánu, "Čechy, Morava a Slezsko aneb hrajeme si a poznáváme se lvíčkem". Nejprve paní knihovnice seznámila žáky s provozním řádem knihovny , pravidly půjčování knih a poté jim přečetla úryvek z vybrané knihy,  pověst o hoře Říp.  Po četbě  nastalo povídání o českých státních symbo...
Více informací

Městská policie Plzeň v ŠD

Příjemné pondělní odpoledne 13. března jsme strávili na besedě s paní policistkou na téma bezpečnost na ulici.  Žáci se dozvěděli také mnoho podnětného z práce Městské policie a vše bylo doprovázeno ukázkami na interaktivní tabuli. V průběhu celého povídání se žáci aktivně zapojovali do diskuse a sami vyprávěli o svých zážitcích.
Více informací

Maškarní bál

V pátek 24. února jsme se sešli v tělocvičně naší školy na každoročně nejvíce očekávanou a oblíbenou akci Maškarní bál. Hravé odpoledne plné tance, soutěží a hudby jsme si všichni s nadšením užili a zpestřili si tak náš odpolední program, při kterém jsme se mohli setkat se všemi žáky naší školní družiny.    
Více informací

7. ročník Děti dětem

V letošním školním roce 2022/2023 jsme charitativní sbírku DĚTI DĚTEM ve spolupráci s FN Plzeň zaměřili na výtvarné, školní potřeby a oblečení pro malé pacienty. Vybrané pomůcky a oděvy si v naší škole 7. února osobně převzala paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA. Poděkování patří všem žákům naší školy a zejména jejich zákonným zástupcům, kteří do sbírky přispěli a každoročně přispívají. Velmi si toho zejména v současné nelehké době vážíme. DĚKUJEME  &nb...
Více informací

Družinošou

Pondělní odpoledne 6. února se neslo ve znamení zpěvu a emocí. V naší tělocvičně nám 13 jednotlivců a 17 dvojic předvedlo své úžasné pěvecké výkony při každoroční soutěži, při které každý účinkující předvedl svůj talent spolu s humorem a "šoumenstvím". Vystoupení bylo pro nás ostatní posluchače o to záživnější, že se zpívalo s mikrofony, což bylo pro některé zpěváčky úplně prvním setkáním s touto formou zpěvu.
Více informací

Vánoce v ŠD

Společné setkání žáků ŠD u vánočního stromečku a zpívání koled proběhlo během středečního odpoledne 21. prosince. Všichni jsme si popřáli krásné Vánoce spojené s prázdninami a také splnění všech našich přání spolu se šťastným vstupem plným zdraví do nového roku 2023. Poté jsme se rozešli do jednotlivých oddělní, kde už na nás čekaly dárky v podobě nejrůznějších stavebnic, stolních her a dalších didaktických či kreativních aktivit, které nám všem udělaly obrovskou radost.
Více informací

Mikulášská nadílka

Tělocvična plná žáků v očekávání, kdo za námi přijde. Tak vypadalo pondělní odpoledne 5. prosince. Příjemné odpoledne nám nakonec připravili žáci z 9.A v kostýmech Mikuláše, čtyř krásných andělů a pěti rozverných čertů s čerticemi. Nejprve čert přinesl letošní Knihy hříchů pro každé oddělení, a pak už se jen slibovalo, nebo naopak chválilo, zpívaly se koledy, povídaly básničky, ale hlavně jsme si všichni užívali báječnou atmosféru a poprvé také rozsvítili náš družinový vánoční stromeček.
Více informací