Netradiční sportování v ŠD

Netradičně si zasportovat a užít si odpoledne plné zábavy za krásného počasí se nám podařilo 31. května na hřišti Sokola. Účastníci se ve dvojicích s nadšením vrhli do plnění opravdu netradičních sportovních aktivit, a tak zjistili, co znamená taková „hopsálkovaná, klaunovaná, síťovaná, plechovkovaná, padákovaná, rybičkovaná, chůdovaná či tlapkovaná“. Splnění úkolů a mít kartičku s osmi razítky znamenalo pro všechny žáky získání titulu „sportovec šikula ŠD 2022/2023“.
Více informací

Návštěva Hudební a internetové knihovny na Slovanech

Odpoledne 5. května se naši žáci z pátého oddělení zúčastnili zajímavé besedy o bezpečném používání internetu. Seznámili se tak s možnými riziky, která se mohou skrývat za banálními situacemi ve virtuálním prostředí. Žáci se hojně zapojovali do volné diskuse se svými zkušenostmi a zážitky.
Více informací

Čarodějná cesta za 12 kouzelnými lektvary

V pátek 28. dubna jsme bohužel s ohledem na počasí museli společnou akci přesunout do tělocvičny školy, přesto jsme si odpoledne užili s humorem a notnou dávkou soutěživosti. Uniknout čarodějnicím a získat speciální ingredience na kouzelné lektvary byl sice nelehký úkol, ale všichni žáci i dospělí jej zvládli s nadšením a na výbornou. 
Více informací

Dopravně-bezpečnostní soutěž

V pátek 21. dubna odpoledne jsme si na hřišti Sokola prověřili naše znalosti i zkušenosti z oblasti bezpečnosti, dopravních předpisů a první pomoci . Naši žáci ve dvojicích procházeli šesti stanovišti, na kterých si vyzkoušeli jízdu zručnosti na koloběžce, orientaci poslepu, znalosti dopravních značek a správného vybavení kola, kvízy, rébusy s dopravními prostředky a základy PP.  
Více informací

Apriliáda aneb Den naruby

V pátek 31. března jsme si již o den dříve užili trochu aprílových legrácek spolu s dalšími aktivitami v rámci Dne naruby.  Pozdravy i jména pozpátku, naruby oblečení, kresba obrázků bílou pastelkou na černý papír, polévka se jedla vidličkou, popletené obrázky zvířat a mnoho obrácených soutěží nás často velmi zmátlo, ale odměnou nám byla radost a smích.  
Více informací

Sovičky a Beránci v knihovně

Odpolední středy 8.3. a 15. 3. 2023 jsme s našimi prvňáčky a druháky věnovali návštěvě Knihovny města Plzně v Táborské ulici, kde pro nás měli připravený program vztahující se k tématu našeho celoročního plánu, "Čechy, Morava a Slezsko aneb hrajeme si a poznáváme se lvíčkem". Nejprve paní knihovnice seznámila žáky s provozním řádem knihovny , pravidly půjčování knih a poté jim přečetla úryvek z vybrané knihy,  pověst o hoře Říp.  Po četbě  nastalo povídání o českých státních symbo...
Více informací

Městská policie Plzeň v ŠD

Příjemné pondělní odpoledne 13. března jsme strávili na besedě s paní policistkou na téma bezpečnost na ulici.  Žáci se dozvěděli také mnoho podnětného z práce Městské policie a vše bylo doprovázeno ukázkami na interaktivní tabuli. V průběhu celého povídání se žáci aktivně zapojovali do diskuse a sami vyprávěli o svých zážitcích.
Více informací