Sovičky a Beránci na návštěvě knihovny

Odpoledne ve středu 6.3. a 13. 3.  jsme s našimi prvňáčky a druháky navštívili Knihovnu města Plzně v Táborské ulici, kde pro nás měli připravený program vztahující se k tématu našeho celoročního plánu, "Putování pohádkovou říší aneb cesta do fantazie". Nejprve paní knihovnice seznámila žáky s provozním řádem knihovny, pravidly půjčování knih a poté jim přečetla úryvek z vybrané knihy Kniholap.  Po četbě  nastalo povídání se žáky a  na ně navazovalo hledání částí obrázků v pr...
Více informací

Máme rádi jídlo

V průběhu měsíce února jsme se zapojili do projektu "Máme rádi jídlo", náš program byl věnován tématu gastronomie. Tento projekt probíhá ve všech plzeňských základních školách s cílem naučit žáky neplýtvat jídlem a minimalizovat prostředky na likvidaci gastro-odpadu školních jídelen. Různorodé aktivity byly realizovány v rámci jednotlivých oddělení nebo při společných celodružinových setkáních. Žáci vytvářeli své vlastní jídelníčky z nejoblíbenějších jídel a kreslili tematické obrázky, kterými j...
Více informací

Beseda s Městskou policií Plzeň

Naši nejmenší žáci se v úterý 13. února odpoledne zúčastnili besedy se zástupkyní Městské policie Plzeň z oblasti prevence, kde se dozvěděli mnoho nových informaci o práci strážníků, a také jak se bezpečně pohybovat při cestě do školy a v jejím okolí. Na závěr všichni hojně diskutovali, kladli otázky či sdělovali své zážitky.    
Více informací

Družinošou

Při pondělním odpoledni 29. ledna byla tělocvična plná diváků, kteří přišli podpořit své kamarády či spolužáky v každoroční pěvecké soutěži. I letos nám předvedlo své úžasné pěvecké výkony spolu s patřičným šoumenstvím 20 jednotlivců a 8 dvojic. Vystoupení byla plná emocí, trémy a hlavně burácejícího potlesku, který si všichni vysloužili za svůj talent i odvahu.
Více informací

8. ročník Děti dětem

Letošní charitativní sbírku DĚTI DĚTEM ve spolupráci s FN Plzeň jsme zaměřili na hračky, stavebnice a různé skládačky pro malé pacienty. Vybrané hračky si v naší škole 24. ledna osobně převzala paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA. Poděkování patří všem žákům naší školy a zejména jejich zákonným zástupcům, kteří do sbírky přispěli a každoročně přispívají. Velmi si toho zejména v současné nelehké době vážíme. DĚKUJEME 
Více informací

Vánoce ve ŠD

V příjemné vánoční atmosféře 21. prosince jsme se všichni sešli u stromečku, abychom si společně zazpívali koledy, rozloučili se se starým rokem a popřáli si vše nejlepší v roce novém. Samozřejmě se žáci nejvíce těšili na dárky pro jednotlivá oddělení, na které řada z nich přispěla svou účastí v akci "Plechovkovaná 2022/2023" a jejíž finanční výtěžek se zčásti podílel na nákup těchto dárků.   
Více informací

Mikulášská nadílka v ŠD

I v letošním roce pro nás naši bývalí žáci z 9.A přichystali krásné překvapení v podobě Mikuláše, dvou čertů, čertice a čtyř andělů. Knihy hříchů jednotlivých oddělení, které nám přímo z pekla předali čerti, byly plné hubování, ale naštěstí mnohem více chválení. Na závěr jsme si zazpívali vánoční koledy s naším sborem Beránků. Bylo to opravdu moc příjemné odpoledne, ze které především děkujeme naší úžasné návštěvě.
Více informací

Drakiáda

Pátečním odpolednem 24. listopadu vyvrcholil týden plný dračího tvoření, povídání a soutěžení. Každý účastník si zde mohl se svým vlastnoručně vyrobeným drakem projít náročné dračí disciplíny. Vyzkoušeli jsme si dračí sílu a hbitost, zkrotili i nakrmili draka, prolétli se, hledali vchod do dračí sluje a nakonec jsme bojovali o dračí zuby, které jsme si odnesli na památku. Vzhledem k nepříznivému počasí celá akce proběhla v tělocvičně a prostorách školy, ale to nám náladu nepokazilo a vše jsme si...
Více informací