Náš výlet do přírody

V rámci třídního projektu Poznáváme Plzeň se naše třída 4.A vydala na cestu kolem Boleveckých rybníků. Viděli jsme spoustu zajímavostí, např. oboru s daňky, rozkvetlé lekníny, sochy Spejbla a Hurvínka i nejstarší padlý strom označovaný za Krále boleveckého polesí. Cestou děti plnily ve skupinkách různé sportovní, přírodovědné i zábavné úkoly. V závěru výletu jsme si před zpáteční cestou odpočinuli na ranči Šídlovák.  Vyšlo nám příjemné počasí, našlapali jsme několik kilometrů krá...
Více informací

Třeťáci jsou ve škole v přírodě

čtvrtek Dnešní den jsme začali učením, kde nám vyhládlo. Po obědě jsme vyráběli kmenové totemy, které se nám moc povedly. Následně jsme měli další kmenovou hru, která byla zaměřena na rychlost, dravost, všestrannost a znalosti. Když jsme hru dokončili, šli jsme si užít volnou zábavu na hřiště, kde nám opět pořádně vyhládlo a ovocné knedlíky k večeři,  zmizely ze všech talířů rychle. S plnými bříšky jsme všichni netrpělivě čekali na vyhlášení kmenových soutěží. Všichni jsme se snažili ...
Více informací

Vítání jara ve 4.A

Naše třída 4.A  přivítala první jarní den v zelenožlutých barvách.  Nejvíce doplňků jsme napočítali u Andělky, celkem 28 kousků. Ale pochvalu si zasloužili všichni, jak je vidět na fotce. Také v hodinách pracovních činností jsme tvořili v duchu jara. Na Velikonoce jsme si připravili  na výsadbu osení barevné  květináčky z kelímků od jogurtu a tím si v praxi vyzkoušeli recyklaci. V dalším týdnu jsme si probouzení přírody připomněli malováním na kamínky...
Více informací

Třída 1.B v knihovně

Naše třída navštívila v listopadu poprvé Knihovnu města Plzně – dětské oddělení v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Seznámili jsme se s prostředím knihovny, co se dá všechno v knihovně půjčit a jak se ke knížkám chovat. Slíbili jsme si, že se naučíme co nejlépe číst, abychom mohli být pasováni na čtenáře na konci první třídy. Paní knihovnice nám přečetla příběh o kuchyňském strašidle a poté děti malovaly svá vlastní pohádková zvířátka a strašidýlka v rámci. Ta nazývaly...
Více informací

1.A v knihovně Města Plzně

Prvňáčci se opět účastní spolupráce s Knihovnou města Plzně v projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Naše první návštěva byla tradičně přínosná. Kromě povídání o zacházení s knihou i o fungování knihovny jsme si poslechli hezkou povídku, nakreslili k ní ilustraci a prohlédli si mnohé knihy i časopisy. Do knihovny se děti budou vracet a doufáme, že nejen v rámci vyučování.
Více informací

5.B v pivovarském muzeu

V pondělí 5.6. se třída 5.B ocitla ve středověku, když zavítala na vlastivědnou prohlídku Pivovarského muzea ve Veleslavínově ulici. Děti se u jednotlivých exponátů dozvěděly více o životě středověkých obyvatel Plzně. Plnily tematické úkoly. Seznámily se s kastami tehdejší společnosti a jejich postavením, odhadovaly názvy již zaniklých  cechů a řemesel, dozvěděly se více o středověké (ne)hygieně a porovnávaly vybavení dnešních bytů s místnostmi středověkých domů. Pěší výlet ...
Více informací