Třída 1.B v knihovně

Naše třída navštívila v listopadu poprvé Knihovnu města Plzně – dětské oddělení v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Seznámili jsme se s prostředím knihovny, co se dá všechno v knihovně půjčit a jak se ke knížkám chovat. Slíbili jsme si, že se naučíme co nejlépe číst, abychom mohli být pasováni na čtenáře na konci první třídy. Paní knihovnice nám přečetla příběh o kuchyňském strašidle a poté děti malovaly svá vlastní pohádková zvířátka a strašidýlka v rámci. Ta nazývaly...
Více informací

1.A v knihovně Města Plzně

Prvňáčci se opět účastní spolupráce s Knihovnou města Plzně v projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Naše první návštěva byla tradičně přínosná. Kromě povídání o zacházení s knihou i o fungování knihovny jsme si poslechli hezkou povídku, nakreslili k ní ilustraci a prohlédli si mnohé knihy i časopisy. Do knihovny se děti budou vracet a doufáme, že nejen v rámci vyučování.
Více informací

5.B v pivovarském muzeu

V pondělí 5.6. se třída 5.B ocitla ve středověku, když zavítala na vlastivědnou prohlídku Pivovarského muzea ve Veleslavínově ulici. Děti se u jednotlivých exponátů dozvěděly více o životě středověkých obyvatel Plzně. Plnily tematické úkoly. Seznámily se s kastami tehdejší společnosti a jejich postavením, odhadovaly názvy již zaniklých  cechů a řemesel, dozvěděly se více o středověké (ne)hygieně a porovnávaly vybavení dnešních bytů s místnostmi středověkých domů. Pěší výlet ...
Více informací

Třeťáci jsou ve škole v přírodě

      Den 1. Prohlídka okolí, odpoledne vyrábíme trička, hlady určitě netrpíme 😂- vaří výborně. Večerní kreativní chvilka. Počasí zatím chvalitebně. Den 2. Ráno trošku deště, vyrábíme a učíme se :-) Odpoledne nás vytáhlo sluníčko do lesa, stavíme domečky pro skřítky. Před večeří trošku sportu, 3. B souboj s Jihočeskou univerzitou. Den 3. Výlet na Starý Herštejn 878 mnm a po cestě zastávka u pramene Radbuzy. Počasí bylo nádherné a děti statečně ušly celkem 20 km....
Více informací

ČESKÝ JAZYK a PRACOVNÍ ČINNOSTI v zahradě

Žákům 5.B se v rámci „nácviku na Víkend otevřených zahrad“ otevřela zahrada jejich paní učitelky už ve čtvrtek 25.5. Děti zde dokázaly pojmenovat dohromady 35 druhů rostlin – každý zvládl alespoň 10 rostlinek. Rodové jméno vybrané rostliny vyskloňovaly v jednotném i množném čísle ve všech pádech. Následně napsaly krátkou zprávu (minimálně tři věty) o této akci. Ve větách vyhledaly podměty a přísudky. Většině se vedlo na výbornou!!! Vydařené slunné dopoledne s příjemnou atmos...
Více informací