Ukončení akce „Plechovkovaná“

V letošním školním roce se nám povedlo nasbírat neuvěřitelných 622 kg plechovek. Plechovky byly odvezeny ve 180 pytlích různých velikostí firmou Ball v Dýšiné. Velké poděkování patří panu  školníkovi za pomoc při odnášení a shromažďování pytlů. Školní družina, stejně jako v loňském roce, vyhlásila soutěž o nejpilnější sběrače v každém oddělení. Celkem jsme nasbírali 30 694 kusů plechovek. A jak to vše dopadlo?

1. oddělení Sovičky (2. místo s počtem nasbíraných plechovek 4 204)

  1. místo Daniela Vytlačilová 714 ks
  2. místo Jan Dvořák 612 ks
  3. místo Adéla Vladařová 548 ks

2. oddělení Beránci (1. místo s počtem nasbíraných plechovek 22 966)

  1. místo Magdaléna Haschová 6 407 ks (nejpilnější sběrač školní družiny)
  2. místo Natálie Křížová 4 771 ks
  3. místo Pavel Laudon 2 462 ks

3. oddělení Berušky (3. místo s počtem nasbíraných plechovek 3 562)

  1. místo František Zika  930 ks
  2. místo Jiří Munduch 673 ks
  3. místo Marie Šloufová 403 ks

Odměny za sběr nám byly předány ve středu 21. 6. 2017 zástupci firmy paní Mgr. Marcelou Kubíčkovou a slečnou Alenou Dongresovou. O doprovodný program se postaral sbor Beránci a kroužek Aerobic. Plechovky se sbíraly za účelem dostat do povědomí žáků i další druh třídění odpadu, a přímo se tak podílet na ochraně životního prostředí. 

Všem moc děkujeme!