Už zase „pájíme“

V pátek 17. 6. 2022 naši školu navštívili pan Dr. Mathias Eickhoff, jednatel ZF Engineering Plzeň s.r.o., a pan Dr. Matthias Weinzierl, jednatel Konplan s.r.o., v doprovodu „našich“ lektorů, aby předali dětem certifikáty o úspěšném absolvování kurzu „SET – Žáci objevují techniku“.
V uplynulém pololetí jsme navázali na tradici sestavování a pájení elektronických stavebnic z programu Tfk (Technik für Kinder e.V.) pod vedením lektorů, letos nově i z firmy Konplan s.r.o.

Žáci z 8.B a 9.B absolvující předmět „Pracovní činnosti – dílny“ se v průběhu šesti lekcí seznamovali s elektronickými součástkami, učili se pájet a přitom si vyráběli jmenovku, baterku, blikač a sirénu. Kromě vlastníma rukama vyrobených hraček získali ti, kteří splnili požadovaná kritéria, i výše zmíněný certifikát a další drobné dárky od obou sponzorujících firem.

Žáci 8.A a 9.A absolvovali „náhradní pájení“ paralelně s probíhajícím kurzem pod vedením svého učitele tak, aby si i oni mohli odnést alespoň svoji jmenovku a blikač. Přerušení výuky na školách v důsledku vládních opatření poznamenalo jak naši tradiční spolupráci s firmou ZF Engineering Plzeň s.r.o., tak i výběr žáků k účasti na kurzu v letošním školním roce. Po odmlce jsme proto rádi přivítali již nám známé lektory i ty nové z firmy Konplan s.r.o.

Z rozhovorů při následném krátkém posezení zástupců vedení naší školy i obou firem vyplynulo, že v příštím školním roce budeme v letité spolupráci pokračovat a vrátíme se k režimu realizace kurzu pro žáky 8.

tříd.