Vánoční besídka

Každým rokem se před vánočními prázdninami scházíme se všemi žáky ve svátečně vyzdobebé herně druhého oddělení, abychom završili krásnou vánoční atmosféru těchto dnů. Letos jsme se sešli 21. prosince a naše setkání zahájili společným zpíváním koled, při kterém však zraky všech přítomných přitahoval stromeček obklopený nejrůznějšími balíčky. Poté nastal nejdůležitější okamžik v podobě rozbalování dárků.  Na závěr byli všichni obdarováni rolničkou pro štěstí a popřáli jsme si krásné Vánoce a nový rok plný zdraví, úsměvů a radostí.