Veletrh studijních příležitostí technických oborů

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na netradičně pojatý veletrh studijních příležitostí technických oborů v Plzni Study Map Day.

Akce se odehraje 27. – 28. ledna v Centru robotiky – areál DEPO2015 v Plzni a je vhodná zejména pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty středních škol, kteří zvažují volbu školy vysoké.

Co na vás čeká?

  • prezentace technických škol v Plzni, nabídka jejich oborů, konzultace s pedagogy
  • workshopy a přednášky: vyzkoušíte si, jak vypadá studium klíčových předmětů na jednotlivých školách
  • prezentace firem podnikajících v regionu, konzultace se zástupci společností
  • každý příchozí obdrží speciální studijní mapu, ve které naleznete přehled škol a jejich oborů a následného uplatnění absolventů v praxi

Harmonogram akce se všemi podrobnostmi a důležitými informacemi najdete na webu SmartEdu  www.smartedu.plzen.eu/pro-studenty/study-map-day