Velikonoční den ve 3. B

Již od rána u nás panovala slavnostní  atmosféra. Povídali jsme si o velikonočních zvycích, pletli pomlázky, zdobili vajíčka a těšili se společně z jarních svátků.