Velikonoční hledačka

Pro žáky prvního stupně jsme připravili hledací hru – vyrazte na procházku ke škole a podívejte se, jak nám okna „vykvetla“. Pracovní list, do kterého je třeba zaznamenat splněné úkoly, si můžete vytisknout nebo vyzvednout v dopoledních hodinách ve vestibulu školy. Akce probíhá do 11. 4. a odměna čeká na všechny zúčastněné!

velikonoční hledačka – pracovní list